Medic Beauty: cosmetische kliniek voor Botox, Fillers en meer
- Medic Beauty -

Klachtenregeling

Medic Beauty streeft er naar om de beste resultaten en service te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wij waarderen het als u deze ontevredenheid ons kenbaar maakt zodat we samen een passende oplossing kunnen vinden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per telefoon op 026-785 5621 of per mail info@medicbeauty.nl. Indien u en Medic Beauty niet tot een passende oplossing kunnen komen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie ‘Klachtenportaal Zorg’.

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van ‘Klachtenportaal Zorg’ met uw klacht wordt omgegaan.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

  • Informeer eerst de arts omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;
  • Zowel de arts als u kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
  • Dan volgt de bemiddelingsfase/ klachtbehandeling fase. Na schriftelijke indiening van de klacht bij de arts moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor uw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, de arts en u. Als resultaat ontvangt u van de arts een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van de arts uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
  • Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. De arts brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;
  • Wanneer cliënt en arts het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als de arts meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht;
  • Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;
  • De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de arts mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Meer lezen? Download hier het klachtenreglement KPZ Wkkgz.

Contactgegevens Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

info@klachtenportaalzorg.nl
0228-322205

Telefonisch zijn zij bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur.